Phim sắp chiếu

Bài viết

Hoàn tiền tại BHD Star 10% cùng Ví MoMo
Khuyến mãi

Hoàn tiền tại BHD Star 10% cùng Ví MoMo 

Thả ga xem phim tại BHD Star mà không lo hết chỗ. Cùng Ví MoMo đặt vé xem phim tại BHD Star để có vị trí ngồi đẹp nhất.

Hoàn tiền tại BHD Star 10% cùng Ví MoMo

Chi tiết ưu đãi
Hoàn tiền 10% trên tổng hoá đơn (Áp dụng từ ngày 25/11/2019)
Điều kiện và điều khoản
•   Áp dụng cho tất cả các khách hàng có đăng ký ví MoMo
•   Hoàn tiền trên số tiền hoá đơn thanh toán (đã trừ thẻ quà tặng nếu có)
•   Số tiền được hoàn tối đa vào tài khoản Hoàn tiền là 2.000.000đ/tháng
•   Mỗi tài khoản Ví MoMo được nhận tối đa 6 giao dịch/ngày cho các hóa đơn thuộc dịch vụ Giải trí. Áp dụng từ ngày 12/09/2019.

Danh sách Hệ thống rạp BHD Star trên toàn quốc

 

Bài viết liên quan